СЪЩЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ ОТ 31.12.2016 г.

На 31.12.2016 г. в сила влязоха изменения в Закона за особените залози (ЗОЗ), които доведоха до съществени промени в досегашната практика при извършването на действия по вписване и заличаване на особени залози и изпълнение върху заложеното имущество. Някои от промените са редакционни и целят по-добро конкретизиране на съответните разпоредби, други закрепват нормативно разрешения на проблемни…